δημοκηδής

δημοκηδής
(τέλη 6ου – αρχές 5ου αι. π.Χ.). Γιατρός από τον Κρότωνα. Επειδή ήρθε σε προστριβή με τον πατέρα του Καλλιφώνα, επίσης γιατρό, κατέφυγε στην Αίγινα όπου του δόθηκε το αξίωμα του δημόσιου γιατρού. Ύστερα από τρία χρόνια πήγε στην Αθήνα, αλλά μετά από μικρό διάστημα τον κάλεσε ο τύραννος Πολυκράτης στη Σάμο. Μετά τον θάνατο του Πολυκράτη αιχμαλωτίστηκε στα Σούσα, αλλά κέρδισε την εύνοια του Δαρείου Α’ γιατί θεράπευσε το πόδι του από διάστρεμμα και τη βασίλισσα Άτοσα από όγκο του μαστού. Με τη μεσολάβησή του στον Δαρείο, έσωσε Αιγύπτιους συναδέλφους του που κινδύνευε η ζωή τους εξαιτίας των αντιπερσικών αισθημάτων τους, και ελευθέρωσε τους αιχμαλώτους Έλληνες του Πολυκράτη. Αν και στην Περσία διορίστηκε μέλος επιτροπείας για την Ελλάδα, επέστρεψε στην πατρίδα του και παντρεύτηκε μία κόρη του αθλητή Μίλωνα από τον Κρότωνα. Αναγκάστηκε όμως να φύγει πάλι για πολιτικούς λόγους και εγκαταστάθηκε στις Πλαταιές.
* * *
δημοκηδής, -ές (Α)
αυτός που φροντίζει για τον λαό («δημοκηδεῑς δ' εἰσὶν οἱ Ῥόδιοι, καίπερ οὐ δημοκρατούμενοι» — οι Ρόδιοι φροντίζουν για τον λαό, μολονότι δεν έχουν δημοκρατικό πολίτευμα).
[ΕΤΥΜΟΛ. < δήμος + -κηδής < κήδος «φροντίδα»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Δημοκήδης — masc acc pl (attic epic doric) Δημοκήδης masc nom/voc pl (doric aeolic) Δημοκήδης masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοκήδης — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δημοκήδει — Δημοκήδης masc nom/voc/acc dual (attic epic) Δημοκήδεϊ , Δημοκήδης masc dat sg (epic ionic) Δημοκήδης masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δημοκήδη — Δημοκήδης masc nom/voc/acc dual (doric aeolic) Δημοκήδης masc acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοκηδῆ — δημοκηδής caring for masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοκηδέα — δημοκηδής caring for masc acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δημοκήδεα — Δημοκήδης masc acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοκήδεα — δημοκήδης masc acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δημοκήδεος — Δημοκήδης masc gen sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοκήδη — δημοκήδης masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”